.

Active filters

Ekstremalnie wysoka temperatura wrzenia (co najmniej 310 o C). Bardzo wysoka odporność na parowanie oraz znakomite wyczucie pedału hamulca.